Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/news.php:1) in /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/maincore.php on line 186
War Thunder - Polski serwis - News

War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Z??ote bitwy 15-17 sierpnia

Pi?tek

1800-2100 za 3 zwyci?stwo - 100 ZO

Sobota

0400-0700 za 3 zwyci?stwo - 100 ZO

Niedziela

0400-0700 za 3,5,7 zwyci?stwo po - 100 ZO
100 dodatkowych ZO za uko??czenie powy??szych zada??

1800-2100 za 3,5,7 zwyci?stwo po - 100 ZO
100 dodatkowych ZO za uko??czenie powy??szych zada??
MaciekM4a4

P??atno??? Mobilna dost?pna w Polsce

Z tej okazji mamy dla Was specjaln? ofert?! Przy zakupie ka??dego z tych zestaw??w za pomoc? p??atno??ci mobilnej, dodatkowo otrzymacie 500 Z??otych Or????w:

War Thunder - 2500 Z??otych Or????w
War Thunder - 5 000 Z??otych Or????w
War Thunder - Zestaw Startowy ???owca?
War Thunder - Zestaw Startowy ??Szturmowiec?
War Thunder - Zestaw In??yniera ??KW-1E Obro??ca?
War Thunder - Zestaw Startowy ??I??-2 M??ciciel?
War Thunder - Zestaw Weterana ??Obro??cy?
War Thunder - Zestaw ??Typhoon?
War Thunder - Zestaw ??Peszka?
War Thunder - Zestaw In??yniera ??T-34E?

Promocja b?dzie obowi?zywa? przez ca??y tydzie??!
Od ?rody, 6 Sierpnia, 14:00 do ?rody, 13 Sierpnia, 22:00.
*Lokalni Operatorzy Kom??rkowi, zastrzegaj? sobie limit transakcji wynosz?cy 30??, wi?c jedynie mo??liwe do zakupu b?d? zestawy, kt??re nie przekraczaj? danej kwoty.

MaciekM4a4

Urodziny Artioma Mikojana

Samoloty
Od 5 Sierpnia 14:00 do 6 Sierpnia 14:00


+30% PB na MiG-3-15, MiG-3-15(BK) i MiG-3-34
30% zni??ki na zakup MiG-9, MiG-9/L i 20% zni??ki na zakup MiG-15, MiG-15bis

MaciekM4a4

Wakacyjne Szale??stwo: Szalone Polowanie!

SamolotyOd Poniedzia??ku, 4 Sierpnia, 19:30 do Niedzieli, 10
Sierpnia, 19:30

Wykonaj misje, zdob?d??

samoloty premium oraz 2 250 000 srebrnych lw??w

Zadania na samoloty: A6M2 (USA), Wellington Mk.I (Niemcy), I-16 type 28 (ZSRR), Boomerang Mk.I (Wielka Brytania) i Bf.109 E-3 (Japonia).

Osi?gnij 25 zwyci?stw lataj?c samolotami Ery II danej nacji, nagroda 100 000 srebrnych lw??w

Osi?gnij 25 zwyci?stw lataj?c samolotami Ery III danej nacji, nagroda 150 000 srebrnych lw??w

Osi?gnij 25 zwyci?stw lataj?c samolotami Ery IV danej nacji, nagroda 200 000 srebrnych lw??w

Osi?gnij 125 zwyci?stw lataj?c samolotami Ery II,III,IV danej nacji, nagroda samolot Premium


Wype??nienie przynajmniej jednego zadania gwarantuje ci udzia?? w losowaniu 5000 samolot??w Premium w ka??dej nacji

Wymagania i Informacje:
?? Twoja aktywno??? podczas Bitwy musi wynosi? przynajmniej 50%.
?? Wykonanie pierwszych, trzech zada?? znacznie podniesie twoje szanse na zdobycie wymarzonej maszyny premium.
?? Podczas korzystania z trybu Bitew Zr?czno??ciowych, postarajcie si? u??ywa? maszyn jedynie z Er dla, kt??rych chcecie aby zadanie zosta??o wykonane, tylko wtedy zwyci?ska bitwa zostanie zaliczona.
?? W sytuacji, w kt??rej b?dziesz ju?? posiadaczem danej maszyny premium, a wykonasz jedno z przygotowanych zada?? "Top-Gun", otrzymasz r??wnowarto???. danego samolotu w Z??otych Or??ach
MaciekM4a4

Wakacyjne Szale??stwo!

Od Czwartku, 14:30 31 Lipca do ?rody, 14:30 6 Sierpnia

?? Misja: Zdob?d?? Czo??g Premium Pz III ausf.N i T-34-57
Zadanie: Zniszcz 90 maszyn kontrolowanych przez graczy za pomoc? czo??gu lub niszczyciela czo??g??w. Graj?c ZSRR zdob?dziesz T-34-57, graj?c Niemcami zdob?dziesz Pz III ausf.N

W Sobot? i Niedziel?, 2 i 3 Sierpnia od 4:00 do 8:00 oraz od 18:00 do 22:00

?? x1.5 wi?cej Srebrnych Lw??w dla wszystkich pojazd??w w ka??dej bitwie.
________________________________________
Od Pi?tku, 1 Sierpnia, 02:01 do Poniedzia??ku, 4 Sierpnia, 02:01

?? 30% zni??ki na zakup modyfikacji za Z??ote Or??y
________________________________________
W Sobot? i Niedziel?, 9 i 10 Sierpnia od 4:00 do 8:00 oraz od 18:00 do 22:00

?? x2 wi?cej PB w ka??dej bitwie
________________________________________
Od 4 do 10 sierpnia

?? Misja: Zdoby? samolot premium: A6M2 (USA), Wellington Mk.I (Niemcy), I-16 typ 28 (ZSRR), Boomerang Mk.I (Anglia), Bf 109 E-3 (Japonia)
Zadanie: Zostanie przedstawione p????niej. Mo??na b?dzie wykona? kilka zada?? i zdoby? nawet wszystkie samoloty.
________________________________________
Od 8 do 10 sierpnia

?? Przekaz tajny! Zostanie odtajniony wkr??tce!
________________________________________
Od 11 do 17 sierpnia

?? Misja: Zdoby? maszyny premium: Jagdpanther (Niemcy), Su-122P (ZSRR), P-63A-10 (ZSRR), Fw.190 A-5 (Japonia), ?a-5Fn (Niemcy), Mustang Mk.IA (Anglia), Spitfire Mk.IX (USA).
Zadanie: Zostanie przedstawione p????niej. Mo??na b?dzie wykona? kilka zada?? i zdoby? nawet wszystkie samoloty.
________________________________________
Od 11 do 17 sierpnia

?? x4 wi?cej PB za pierwsze zwyci?stwo ka??d? z Nacji.
________________________________________
Od 15 do 17 sierpnia

?? Przekaz tajny! Zostanie odtajniony wkr??tce!
________________________________________
Od 15 do 17 sierpnia

?? Z??ote Bitwy. Zdob?d?? nawet 1000 Z??otych Or????w! Zasady zostan? og??oszone p????niej.
MaciekM4a4

Operacja Fall Blau

Od 25 lipca godziny 1600 do 28 lipca 0201

30% zni??ki na konwersj? PB dla wszystkich nacji.

x5 PB
za pierwsze zwyci?stwo ka??d? z nacji.

[Operacja] Droga na Grozny Dost?pna w zak??adce wydarzenia


MaciekM4a4

Nowe premie dla walcz?cych w oddzia??ach

Wsp????praca
Nagroda w postaci 200 SL (tryb zr?czno??ciowy), 600 SL (realistyczny) i 800 SL (symulator) za zniszczenie pojazdu wroga przez kt??regokolwiek cz??onka oddzia??u. Otrzymaj? j? wszyscy cz??onkowie oddzia??u kt??rzy byli w pobli??u kolegi kt??ry zniszczy?? wrog? jednostk?. Dystans pomi?dzy cz??onkami oddzia??u nie powinien jednak przekracza? 3000m dla samolot??w lub samolotu i czo??gu, oraz 100m dla samych czo??g??w (niezale??nie od trybu gry).

Ogie?? wspomagaj?cy
Ta nagroda zostaje przyznana za asystowanie w zniszczeniu jednostki przeciwnika. Dzia??a tak samo jak standardowa asysta ale jest przyznawana tylko cz??onkom oddzia??u.

Najlepsza Dru??yna
Premia ta zostaje przyznana oddzia??owi kt??ry zbierze w trakcie walki najwi?cej premii dru??ynowych
MaciekM4a4

IS-y kontra Tygrysy

Jednostki naziemne
Od 18 lipca godziny 1700 do 21 lipca 0700


30% zni??ki na: IS-1, PzKpfw VI.
20% zni??ki na: IS-2, IS-2 mod.44, PzKpfw VIB (Porsche), PzKpfw VIB (Henschel).
10% zni??ki na: IS-3, IS-4M ,PzKpfw VIB KwK46.

Zadania:

Prowadz?c pojazd z serii IS zniszcz 50 Tygrys??w.
Prowadz?c pojazd z serii Tiger zniszcz 50 IS-??w.

Za wykonanie powy??szych zada?? otrzymasz 150 000 lw??w.
MaciekM4a4

Wirtualny 303 w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego.

Dywizjony


W ostatnim tygodniu wirtualny dywizjon 303 wybra?? si? na wycieczk? do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mi??sku Mazowieckim. W zwi?zku z tym pragn? si? podzieli? swoimi prze??yciami zapraszamy do pe??nej galerii tutaj oraz do specjalnego w?tku na forum w kt??rym mo??ecie zadawa? pytania.

Dzi?kujemy Panu Grzegorzowi, dzia??aczom Fundacji Spadkobierc??w Tradycji Dywizjonu 303, pilotom, ??o??nierzom, dzi?ki kt??rym dzie?? ten by?? dla nas wyj?tkowy.

MaciekM4a4

Dzie?? niepodleg??o??ci USA

Samoloty
Od 4 lipca godziny 1400 do 7 lipca 1400


X4 punkt??w bada?? za pierwsze zwyci?stwo samolotami
USA

30% zni??ki na:
P-40E-1 Kittyhawk
P38G Lightning
F6F-3 Hellcat
F4U-1a Corsair
F4U-1a USMC Corsair
SBD-3 Dauntless

20% zni??ki na:
P-47D-25 Thunderbolt
P-47D-28 Thunderbolt
B-17E Flying Fortress
B-17E/L Flying Fortress /Late

10% zni??ki na:
P-51D-5 Mustang
P-51D-30 Mustang

30% zni??ki na: 'Mustang' Advanced Pack
MaciekM4a4

Uaktualnione drzewko USA

Samoloty
MaciekM4a4

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło