Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/news.php:1) in /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/maincore.php on line 186
War Thunder - Polski serwis - News: Czo??gowy maraton: Pocz?tki

War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Czo??gowy maraton: Pocz?tki

Jednostki naziemneWielu z nas zapami?ta 4 grudnia jako pierwszy dzie?? rozpocz?cia Zamkni?tych Beta Test??w dla Wojsk L?dowych, War Thunder. Przez 3 tygodnie nasi testerzy je??dzili stalowymi bestiami na zamkni?tym serwerze. Zdecydowali??my si? opowiedzie? wam, jak przebiega pierwsza fala ZBT i przekaza? wam wra??enia graczy.

Pierwsze zaproszenia:

Wraz z pierwszym dniem ZBT rozpocz?li??my wysy??a? zaproszenia i instrukcje do graczy, kt??rzy uko??czyli zadania Kwatery G????wnej Wojsk L?dowych. Ci szcz???liwcy otrzymali wczesny dost?p do ZBT Wojsk L?dowych oraz do ukrytego pod-forum ZBT. W celu skupienia uwagi naszych tester??w na mo??liwych b???dach i otrzymania odpowiedniego wsparcia zdecydowali??my si? otwiera? serwer ZBT raz dziennie o konkretnej porze, a po zako??czeniu test??w prosili??my graczy o podzielenie si? wra??eniami.Pierwsze wra??enia:

?Moje wra??enia? Czo??gi wygl?daj? zachwycaj?co...?
"Po pierwsze, chc? powiedzie?, ??e roz??o??y??o mnie pierwsze wra??enie:
- niezwykle realistycznie wygl?daj?ce czo??gi
- szczeg????owy teren na oko??o
- szuter
- d??wi?ki
- zachowanie jad?cego czo??gu
- ruchy czo??gu na trudnym terenie
- d??wi?ki wybuch??w i ostrza??u
- smugacz z twoich lub wrogich pocisk??w oddalaj?cy lub zbli??aj?cy si?
- genialne wymiany ognia mi?dzy czo??gami
- ...
Nawet bez je??d??enia czo??giem na ??ywo, nie wspominaj?c o uczestniczeniu w prawdziwej bitwie pancernej na mi??o??? bosk?, niemniej wyobra??am sobie, ??e w??a??nie tak wygl?da??y prawdziwe bitwy pancerne w przesz??o??ci !!!"
"... Og??lne wra??enia: zachwycaj?ce. Najzwyczajniej zachwycajace.
Uwielbiam "czucie" czo??g??w, ich brzmienie i absolutnie zdumiewaj?ce modele!"
"Czo??gi sprawiaj? wra??enie czo??g??w - masz odczucie prowadzenia tego wielkiego, ci???kiego kawa??u maszynerii, jakie niewiele gier (je??li jakiekolwiek) mi da??o
Atmosfera - jest ??wietna - wybuchy wsz?dzie wok????, ??ciany ognia, samoloty nad g??ow? - masz wra??enie, ??e jeste?? bardziej w bitwie, ni?? w grze zr?czno??ciowej"
"JAD? CZO?GIEM! moja reakcja na podskakiwanie, ze??lizgiwanie si? i og??ln? trudno??? w prowadzeniu pojazd??w. sprawia wra??enie masy stali i materia????w wybuchowych."
"Pierwsze wra??enie, m??zg rozjechany.
Widzia??em obrazki wrzucane przez was na forum i stron?, ale granie w sam? gr? to co?? zupe??nie innego.
Podobaj? mi si? d??wi?ki, szczeg????y czo??g??w, trawa, drzewa, szuter.. My??l?, ??e to pi?kny tw??r, a sterowanie czo??giem to co?? zupe??nie nowego, niewidzianego wcze??niej (przynajmniej przeze mnie)."
ISpotkania na Teamspeaku przed otwarciem serwera sta??y si? codzienn? tradycj?. By??a to dobra okazja na przedyskutowanie stawianych cel??w i zada??.
Mapy i Misje

Podczas tej fazy graczom umo??liwiono udzia?? w Bitwie Karelskiej - to sektor frontowy znacznego rozmiaru, zawieraj?cy du??o trudnego terenu i pozwalaj?cy odpowiednio otrzymywa? pozycj?.
Punkty odradzania umieszczone na brzegach mapy pozwalaj? na niespodziewane ataki z r????nych kierunk??w. Chocia?? strefy kluczowe le???ce blisko punkt??w odradzania s? ??atwe do przechwycenia - ??rodkowa strefa stanowi twardy orzech do zgryzienia. Pojazdy kt??re zaj???y stref? maj? dobr? pozycj? do ostrzeliwania nadchodz?cych si??, a czo??gista kt??ry zdecydowa?? si? zjecha? z trasy b?dzie musia?? stawi? czo??o ogromnym trudno??ciom: mo??e ulec zdemolowaniu podczas pr??by omini?cia rozpadlin albo zaklinowa? si? w skaach. Kolejnym problemem jest g?sty las wok???? - zawsze mo??esz uszkodzi? swoje g?sienice podczas pr??by przedarcia si? dalej..
Mo??esz zapyta? jakie jest zadanie czo??gist??w? Po pierwsze utrzyma? kluczowe pozycje - im wi?cej pozycji utrzymuje twoja dru??yna, tym wi?cej punkt??w trac? przeciwnicy. Zniszczone wrogie czo??gi i samoloty r??wnie?? stanowi? wk??ad w wasze zwyci?stwo.
Jaka jest rola samolotu na mapie? Poza tym, ??e piloci uzyskuj? przewag? powietrzn?, mog? oni znacz?co wp??yn?? na rozw??j bitwy. Chocia?? zniszczenie poruszaj?cego si? czo??gu jest naprawd? trudne, nalot bombowy na kluczowe pozycje wci??? mo??e okaza? si? skuteczn? i ??mierciono??n? taktyk?. Jednak prowadzone przez graczy dzia??a przeciwlotnicze mog? utrudni? sytuacj?.

Co dalej?

Nowe zaproszenia s? rozsy??ane z ka??dym dniem - a konkretnie setki. W ostatni weekend rozes??ali??my ponad 2000 zaprosze?? i nie zamierzamy przesta?. Przed nami jeszcze niezwykle wa??na faza test??w - Druga Fala, kt??ra da dost?p tym, kt??rzy zakupili zestawy czo??g??w. A poza tym zdecydowanie b?dziemy kontynuowa? rozsy??anie zaprosze?? do tych, kt??rzy uko??czyli zadania Kwatery G????wnej Wojsk L?dowych
MaciekM4a4

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło