Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/news.php:1) in /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/maincore.php on line 186
War Thunder - Polski serwis - News: Czo??gowy maraton: Model uszkodze?? jednostek l?dowych cz???? pierwsza:

War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Czo??gowy maraton: Model uszkodze?? jednostek l?dowych cz???? pierwsza:

Jednostki naziemne


Obecnie czo??g mo??e zosta? zniszczony przez:
Zniszczenie magazynu amunicji mo??e zosta? zniszczony przez kilka b?d?? jedna trafienie o du??ych uszkodzeniach. Zwykle oznacza to ??e pocisk posiada wysok? zdolno??? do penetracji pancerza . W takim wypadku istnieje oko??o 90% szans na wybuch magazynu amunicji.
Zbiorniki z paliwem zosta??y zniszczone:
Zasada zniszczenia taka sama jak powy??ej. Mo??liwy r??wnie?? po??ar w wyniku kt??rego zbiornik zostanie zniszczony.
Zniszczenie silnika
Zasada zniszczenia taka sama jak powy??ej. Jednak mo??liwy jest tylko po??ar.
R??wnie?? zniszczenie innych modu????w b?d?? zabicie cz??onk??w za??ogi powoduje r????ne efekty.
Zabicie cz??onka za??ogi, brak jakichkolwiek oznak
Zniszczenie silnika, transmisji b?d?? uszkodzenia cz???ci dzia??a powoduj? po??ar.
Z ca??ego uk??adu jezdnego tylko g?sienice mog? zosta? zniszczone co powoduje unieruchomienie pojazdu na pewien okres czasu.


KW-1 ze zniszczon? g?sienic?


Ponadto istniej? kary wynikaj?ce ze zniszczenia, uszkodzenia pewnych element??w oraz za??ogi
Silnik-zmniejszenie mocy
Transmisja- zmniejszenie pr?dko??ci maksymalnej
Uk??ad przeniesienia nap?du-pojazd obraca si? wolniej , je??eli zostanie zniszczony wie??a nie mo??e si? obraca?
Mechanizm podnoszenia/opuszczania dzia??a- po uszkodzeniu zmniejsza pr?dko??? podnoszenia/ opuszczania dzia??a, kiedy zostanie zniszczony uniemo??liwia ruch dzia??a
Ranny dzia??onowy- zmniejsza pr?dko??? celowania i skupiania
Ranny ??adowniczy- wyd??u??a czas ??adownia dzia??a
Ranny kierowca ?? wyd??u??a czas reakcji na polecenia gracza

Ulepszenia modelu uszkodze?? w toku:
Zabicie za??oganta b?dzie mia??o wp??yw na og??ln? sprawno??? czo??gu np. zabicie kierowcy zatrzyma pojazd na pewien okres czasu
Uszkodzenie uzbrojenia (wybuch pocisku wewn?trz lufy) mo??e uniemo??liwi? strzelanie oraz mo??e zniszczy? uzbrojenie
Czo??gowe karabiny maszynowe
Zostan? wprowadzone ga??nice
Odporno??? pancerza zale??nie od jego wykonania np. p??yty walcowane , odlew, ??rednia/ wysoka twardo??? itd.
R????nice w strukturze pocisk??w oraz wprowadzenie r????nych k?t??w odbicia, balistyka oraz normalizacja*
*-efekt normalizacji tzn. na ko??cu pocisku umieszczona jest os??ona z mi?kkiej stali, kt??ra powodowa??a, ??e pocisk natrafiaj?c na pochy??? p??yt? pancern? uderza?? w niego os??on? z mi?kkiej stali, "ustawia??a" pocisk prostopadle do p??yty pancernej, co z kolei powodowa??o, ??e droga jak? pocisk przeb?dzie w pancerzu b?dzie o wiele kr??tsza.
MaciekM4a4

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło