Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/news.php:1) in /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/maincore.php on line 186
War Thunder - Polski serwis - News: Maraton Czo??gisty: Modyfikacje

War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Maraton Czo??gisty: Modyfikacje

Jednostki naziemneSystem modyfikacji b?dzie taki sam jak w wypadku samolot??w, modyfikacje podzielone s? na trzy grupy - ??Mobilno????, ?Opancerzenie? i ??Uzbrojenie?.Przyjrzyjmy si? ka??dej z grup:
Mobilno???
Modyfikacje z grupy ??Mobilno??? poprawiaj? wydajno??? silnika, zawieszenia i skrzyni bieg??w czo??gu b?d?? dzia??a samobie??nego. Oto lista dost?pnych modyfikacji:
G?sienice - serwis g?sienic. Wymiana zu??ytych g?sienic i sworzni oraz dotowanie napi?cia g?sienic poprawiaj? prowadzenie czo??gu i jego mo??liwo??? pokonywania terenu.
Zawieszenie - dostosowanie i serwis zawieszenia. Wymiana uszkodzonych i zu??ytych element??w elastycznych oraz smarowanie kr???ka prowadz?cego i ??o??ysk k???? czo??gu. Te czynno??ci poprawiaj? wytrzyma??o??? zawieszenia, zmniejszaj? ko??ysanie i zwi?kszaj? celno??? prowadzonego ognia w ruchu.
Filtry - mycie i czyszczenie filtr??w powietrza, oleju i paliwa zwi?ksza potencja?? silnika.
Uk??ad hamulcowy - dostosowanie i serwis uk??adu hamulcowego zwi?ksza efektywno??? hamowania. Modyfikacja ta poprawia kontrol? podczas skr?t??w i zmniejsza jego promie??.
Skrzynia bieg??w - serwis skrzyni bieg??w. Wymiana element??w tr?cych i w?z????w, smarowanie skrzyni bieg??w i dostosowanie dr???k??w kontrolnych. Czynno??ci te poprawiaj? kierowanie czo??giem i zmniejszaj? straty mocy przy zmianie bieg??w.
Silnik - wymiana starego silnika na nowyOpancerzenie
Modyfikacje z tej grupy pozwalaj? na monta?? dodatkowych element??w ochronnych, jak zapasowe g?sienice czy os??ony wykonane w warunkach polowych. Mo??liwe jest r??wnie?? polepszenie kamufla??u czo??gu, kt??re mo??e ograniczy? jego widoczno??? i utrudni? jego dostrze??enie z l?du czy powietrza:
Kamufla?? - kamufla?? zmniejsza zasi?g, z kt??rego mo??na zosta? wykrytym przez wrogie pojazdy i samoloty.
Dodatkowy pancerz - u??ycie zapasowych g?sienic i innych materia????w w roli dodatkowego pancerza. Nieco zwi?ksza wytrzyma??o??? czo??gu, ale r??wnie?? i jego wag?.Uzbrojenie
Modyfikacje z tej grupy maj? wp??yw na uzbrojenie pojazdu, ruchy wie??? i precyzj? ostrza??u. W tej grupie dost?pne s? nast?puj?ce modyfikacje:
Dostosowanie Ognia - kalibracja dzia??a. Eliminuje b???dy niewsp????osiowo??ci pomi?dzy dzia??em i celem, poprawia celno??? prowadzonego ognia.
Nap?d wie??y - serwis i smarowanie mechanizmu trawersu wie??y, smarowanie ??o??ysk pier??cienia wie??y. Czynno??ci te poprawiaj? g??adko??? ruchu wie??y, lekko zwi?kszaj?c jego pr?dko???. Modyfikacja pozwala na lepsze ??ledzenie celu w walce.
Mechanizm Elewacji - serwis i czyszczenie mechanizmu elewacji dzia??a zwi?ksza jego pr?dko??? dzia??ania. Wyeliminowanie wolnych przestrzeni poprawia celno??? dzia??a.
Wsparcie Artyleryjskie -pozwala na wezwanie wsparcia artyleryjskiego na wyznaczon? pozycj?. Modyfikacja ta dost?pna jest tylko dla czo??g??w ??rednich i lekkich.
Nowe typy pocisk??w - ka??dy czo??g i dzia??o samobie??ne posiada mo??liwo??? odblokowania historycznych pocisk??w. Dla jednego dzia??a wytwarzano r????ne pociski w r????nych etapach wojny, dlatego to samo dzia??o mo??e posiada? r????ne pociski w zale??no??ci od czo??gu. Na przyk??ad, wczesne wersje sowieckiego czo??gu ??redniego T-34 uzbrojone w dzia??a 76mm nie posiadaj? dost?pnej amunicji APHE (Przeciwpancerny z ma??ym ??adunkiem krusz?cy, kt??ry detonuje w momencie uderzenia lub z niewielkim op????nieniem, powoduj?c wi?ksze zniszczenia), kt??ra wesz??a do u??ycia dopiero w latach 1943-1944. Jednak??e, amunicja ta dost?pna jest dla p????niejszych modeli tego czo??gu uzbrojonych w to samo dzia??o.
MaciekM4a4

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło