Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/news.php:1) in /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/maincore.php on line 186
War Thunder - Polski serwis - News

War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Uaktualnione drzewko Niemieckie

Samoloty
MaciekM4a4

Gor?cy maraton

Jednostki naziemnePodczas jednego tygodnia, zaczynaj?c 26 czerwca o godzinie 12:00 a?? do 3 lipca do godziny 12:00:

Przygotowujemy fascynuj?ce zadania, poprzez kt??re macie szans? na zdobycie Srebrnych Lw??w, a wykonuj?c 4 z 7 zada??, mo??ecie zdoby? czo??g premium:
T-26 1-GvTBr lub Pz.Kpfw.II (DAK). (Mo??liwym jest zdobycie obu)
Za ka??de zako??czone zadanie mo??ecie otrzyma? 50.000 (a?? do 700,000) Srebrnych Lw??w.

Czo??gi T-26-1-GvTBr oraz Pz.Kpfw.II (DAK) zosta??y dodane jako pojazdy premium i mo??liwy jest ich zakup za 250 Z??otych Or????w. W dodatku, nowi gracze War Thunder otrzymaj? za darmo jeden czo??g premium po uko??czeniu ich pierwszej bitwy.

Zadania w rozwini?ciu.
MaciekM4a4

Uaktualnione drzewko ZSRR

Samoloty
MaciekM4a4

25% zni??ki na zestaw startowy T-34 prototyp oraz Sherman M4A2

Jednostki naziemneW zwi?zku z usuni?ciem ww. zestaw??w ze sklepu dnia 30 czerwca, od jutra godziny 12 zostan? przecenione o 25%.

?? Sherman 33.74 euro
?? T-34 26,74 euro
MaciekM4a4

Uaktualnione drzewko Japonii

Samoloty
MaciekM4a4

Uaktualnione drzewko WB

Samoloty
MaciekM4a4

Przerwa techniczna

19 czerwca mi?dzy godzin? 0900 a 1101, nast?pi przerwa w dzia??aniu serwer??w.

Przerwa wynika z wprowadzenia patcha 1.41.27 na serwer.
MaciekM4a4

Zdoby? Saipan

Samoloty
Od 15 czerwca godziny 1200 do 16 czerwca 1200


Specjalna misja -"[Operacja] Saipan" b?dzie dost?pna w trybie "Wydarze??", za?? wszyscy jej uczestnicy otrzymaj? bonus w postaci 20% do zdobytych Srebrnych Lw??w i Punkt??w Bada??.

20% zni??ki na konwertowanie PB w USA i Japonii
MaciekM4a4

Dev serwer patcha 1.41.26.X

Dev serwer patcha 1.41.26.X

Otwarty od 11 czerwca godziny 2000 do 12 czerwca godziny 1400

Serwer mo??na pobra? st?d

Zmiany

Dodano:

?? Bitwy powietrzno-l?dowe w trybie zr?czno??ciowy
?? Now? map? dla si?? l?dowych ??Carpathian mountains?
?? Za??og? w otwartych pojazdach
MaciekM4a4

Konkurs na w??asn? misj?!

Konkurs
Wymagania:
?? Misja powinna zosta? stworzona specjalnie do tego konkursu i wgrana na live.warthunder.com
?? W misji nie powinno by? wi?cej jak 1000 jednostek
?? Misja z punktami kontrolnymi powinna mie? licznik czasu pomi?dzy nimi
?? Misja z punktami kontrolnymi powinna mie? fina??owy zegar odliczaj?cy pomi?dzy nimi.
?? Dodatkowe punkty w oczach jury otrzymasz, je??eli misja b?dzie posiada? swoj? ?legend?? (opis)
?? Mile widziane jest, a??eby w misji bojowej zosta??o uwzgl?dnione drugorz?dne zadanie dla jednostek SI ( Boty) , kt??re mo??e przynie??? zwyci?stwo danej dru??ynie po jego wype??nieniu
?? Misja powinna by? wgrana z konta u??ytkownika, kt??ry j? stworzy??.
?? Ka??dy uczestnik mo??e wystartowa? w konkursie tylko z jedn? misj?
?? Wiadomo??? z misj? powinna mie? nast?puj?cy format: War Thunder: CDK contest | *nazwa twojej misji *
?? Zdj?cia i zawarto??? nie powinny ??ama? ??adnych zasad moralnych, etycznych oraz prawa (krajowego i mi?dzynarodowego), jak te?? regu?? forum, zasad gry i EULA
?? Zwyci?zcy zostan? wybrani przez Administracj? War Thundera
?? Administracja rezerwuje sobie prawo do zmiany zasad konkursu w jakimkolwiek momencie

Czas:
?? Zg??oszenia do konkursu b?d? przyjmowane od 16.00, 22 czerwca 2014, do 16.00, 10 sierpnia 2014
?? Zwyci?zcy zostan? og??oszeni 20 sierpnia, 2014.

Nagrody:
Tw??rcy War Thundera wybior? 3 najlepsze misje, a ich autorzy otrzymaj? nagrody pieni???ne!
?? 1 miejsce ?? 500$
?? 2 miejsce ?? 300$
?? 3 miejsce ?? 200$
Praca, kt??re otrzyma najwi?cej polubie?? od spo??eczno??ci ?? 200$
Nagrody zostan? przelane w Dolarach ameryka??skich (USD)
MaciekM4a4

Urodziny Niko??aja Polikarpowa i Iwana Ko??eduba

Samoloty
Od 9 czerwca godziny 1700 do 10 czerwca 1700

20% zni??ki na kupno: I-185 (M-71), ?a-7, ?a-7B-20, ?a-9
MaciekM4a4

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło