Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/news.php:1) in /home/g2acom/domains/warthunder.pl/public_html/maincore.php on line 186
War Thunder - Polski serwis - News

War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

PZL. 11c w War Thunder

Na forum powstaje model jednego z naszych najs??ynniejszych my??liwc??w. Samolotu, kt??ry wraz z naszymi pilotami stan??? do obrony polskiego nieba we wrze??niu, 1939. Wszystko za spraw? u??ytkownika GrumpyStranger, kt??ry podj??? si? tego niesamowitego, ale i pracoch??onnego wyzwania.

Post?p prac mo??ecie ??ledzi? w tym w?tku
MaciekM4a4

70 rocznica l?dowania w Normandii

Samoloty
Od 6 czerwca godziny 0800 do 9 czerwca 0800


Uko??cz zadania
Zadanie 1 ?? zestrzel 70(BZ)/35(BR)/20(BS) wrogich samolot??w
Zadanie 2 ?? zniszcz 70/70/70 wrogich czo??g??w
Zadanie 3 - w 70 bitwach osi?gnij aktywno??? na poziomie 50%

Za ka??de zadanie mo??na zdoby? 100.000

Nagrod? za wykonie trzech zada?? jest brytyjski samolot Premium Boston Mk.I.
MaciekM4a4

Przerwa techniczna

Dnia 04.06.2014 mi?dzy godzin? 1000 a 1300 nast?pi wy???cznie serwer??w.

Utracone konto premium zostanie przed??u??one automatycznie.
MaciekM4a4

Bitwy mieszane wystartuj? ju?? jutro

30 maja w trybach symulacyjnym i realistycznym zostan? udost?pnione bitwy mieszanie.
W jednej bitwie b?d? bra??y udzia?? jednostki l?dowe oraz samoloty sterowane przez graczy.
MaciekM4a4

Boomerang ?? Pierwszy lot Australijskiego my??liwca

Samoloty
Od 29 maja godziny 1700 do 30 maja 1700


20% zni??ki na: Boomerang Mk.I
30% zni??ki na: Boomerang Mk.I
MaciekM4a4

Q&A z developerami

29 Maja, mi?dzy 18:00 a 20:00.

Odb?dzie si? sesja Q&A (pyta?? i odpowiedzi) z QuarterNinja, Scarper, Borisych i pozosta??? cz???ci? zespo??u deweloper??w studia Gaijin Entertainment, odpowiedzialnych za produkcj? War Thunder.

Q&A odb?dzie si? na Team Speaku Gajin

Adres:
ts.gaijin.net
Has??o:
Spitfire


Zasady obowi?zuj?ce podczas Oficjalnej sesji Q&A
1. Kana?? na kt??rym odb?dzie si? Q&A b?dzie wyciszony, a czat zostanie wy???czony.
2. Gracze b?d? mie? mo??liwo??? zg??oszenia pro??by o otrzymacie g??osu, aby zada? pytanie.
3. Mo??liwo??? m??wienia zostanie nadana gdy nadejdzie twoja kolei aby zada? pytanie
4. Je??eli nie masz mo??liwo??ci m??wienia b?dziesz mia?? mo??liwo??? napisa? pytania do jednego z naszych przedstawicieli, pytania zostan? przekazane do osoby odpowiadaj?cej.
5. Nie wysy??a? prywatnym wiadomo??ci do osoby odpowiadaj?cej, chyba ??e pojawi si? odpowiednia informacja.
6. Jedno pytanie jednocze??nie.
7. Zakaz u??ywania funkcji nagrywania.
8. Sesja odb?dzie si? w j?zyku angielskim, i tylko taki jest dopuszczalny.
MaciekM4a4

Special z okazji 100.000 graczy online [aktualizacja]

Jednostki naziemne 2
Od 24 maja godziny 0800 do 26 maja 1400


Za zabicie 100 Graczy 100ZO (mno??nik SB x2, RB x4), osi?gni?cie mo??na zdoby? 10 razy

50% zni??ki na roczne konto Premium
15% zni??ki na czo??gi III ery
25% zni??ki na czo??gi IV ery
30% zni??ki na czo??gi V ery

Od 25 maja godziny 0800 do 26 maja 0800


Za 10 zwyci?stw 100 000 lw??w
MaciekM4a4

Zmiany w opancerzeniu M4-748

Jednostki naziemneWykryli??my seri? b???d??w w pancerzu naszego czo??gu M4-748 (a) Sherman. W??a??nie wyszukali??my dodatkowe, historyczne ??r??d??a, aby stworzy? dok??adny schemat pancerza dla tego pojazdu. W wyniku tego nasz "Sherman" straci?? w pewnych miejscach troch? pancerza, ale r??wnie?? otrzyma?? go wi?cej w innych okolicach. Oto kilka schemat??w, kt??re pomog? Wam to lepiej zrozumie? (lewy obrazek ?? przed zmianami, prawy obrazek ?? po zmianach).

1) Przednia p??yta pancerza mia??a grubo??? 64 mm, teraz jest to 51 mm b?d?? 2 cale. W przedniej ??cianie brakowa??o dodatkowego 1 cala (25mm) pancerza, os??aniaj?cego magazyn amunicyjny. Tak wi?c, przednia ??ciana zosta??a wzmocniona (1,5 cala + 1 cal lub 38 mm + 25 mm).


2) B??otnik mia?? grubo??? 30 mm, teraz jest to 0,5 cala b?d?? (12,7 ~ 13 mm).


3) Prz??d wie??y dawniej mia?? na ca??ej powierzchni 75 mm pancerza, co by??o naszym b???dem.


Cz???? przednia wie??y jest teraz oddzielnym pancerzem o grubo??ci 38 mm. Cz???? ta nie znajdowa??a si? pod jarzmem dzia??a we wcze??niejszych modyfikacjach Shermana, lecz w p????niejszych (wliczaj?c w to wersj? znajduj?c? si? w grze) jarzmo dzia??a pokrywa??o w??a??ciwie ca??? przedni? cz???? wie??y. Jarzmo samo w sobie mia??o 75 mm, poprawili??my to na w??a??ciw? warto??? 51 mm.
MaciekM4a4

Urodziny RJ Mitchella

Samoloty
Od 20 maja godziny 1700 do 21 maja 1700


Lataj?c jakimkolwiek Spitfajerem zniszcz 60(AB)/20(RB)/6(SB) i zgarnij 100.000 lw??w
MaciekM4a4

100.000 graczy online

Od 18 maja godziny 0200 do 19 maja 0900


X4 PB za pierwsze zwyci?stwo ka??d? nacj?.
100.000 graczy online
MaciekM4a4

Droga bez powrotu

Samoloty
Od 17 maja godziny 0800 do 19 maja 0800


Operacja ?Zag???bie Ruhry? oraz operacja ?Anio?? Str????? dost?pna w zak??adce wydarzenia

Lataj?c samolotami USA, WB, ZSRR:
Zniszcz 150 cel??w naziemnych w trybie zr?czno??ciowym, lub 50 cel??w naziemnych w trybie symulacyjnym, lub 15 cel??w naziemnych w trybie realistycznym i zgarnij 75 000 lw??w

Lataj?c Niemieckimi oraz Japo??skimi samolotami:
Zniszcz 80 wrogich samolot??w w trybie zr?czno??ciowym, lub 20 wrogich samolot??w w trybie symulacyjnym, lub 10 wrogich samolot??w w trybie realistycznym i zgarnij 75 000 lw??w
MaciekM4a4

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło