War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Poradnik og??lny

WPROWADZENIE

Czym jest w og??le War Thunder, je??li kto?? nie wie.
Jest to tw??r studia Gaijin, kt??re mimo niewielkiego nag??o??nienia, jest najwi?kszym rywalem znanego dobrze nam WarGaming. Obie firmy proponuj? nam 3 typy gier (czo??gi, samoloty, statki) na zasadzie FPSa po???czonego z domieszk? RPG (farmienie skilli, kupowanie sprz?tu). Lecz sam Gaijin idzie nieco dalej od czystej konwencji nawalania we wszystko, co si? rusza. Co daje wi?cej? Opr??cz zwyk??ego trybu dla kilku graczy na jednej mapie, z r????nymi nacjami i tierami, daje nam kilka typ??w misji, bitwy historyczne (zwane HB- historical battle, historyczne bitwy), na kt??rych jest wi?kszy realizm. Oraz konsekwencj? swych dzia??a??, czyli tryb czysto symulacyjny (gdzie ju?? niema przelewek).

War Thunder proponuje nam wszystkie 3 typy rozgrywki, na jednym w??a??ciwie serwerze podzielonym odpowiednio na podserwery, (czyli po zalogowaniu si? na gr?, mo??emy sobie wybra? czy chcemy polata?, pop??ywa? czy kampi? w krzakach). Dodatkowo posiada (jeszcze nieaktywny) tryb Wojna ??wiatowa czyli walka wszelkich dost?pnych ??rodk??w w grze (zrzucanie bomb na niszczyciel prowadzony przez jednego gracza, kt??ry ostrzeliwuje nasze czo??gi, kt??rymi oczywi??cie steruj? te?? gracze. Masakra ). I do??? konkretny argument, kt??ry pozostawi??em na koniec. W War Thunder ka??da nacja dostaje 3 samoloty podstawowe oraz 3 sloty, kt??re mo??na kupi? za expo z gry i poszerzy? swoj? nacj? do max 6 samolot??w (bez konta premium). Zatem je??li w War Thunder postanowimy sobie wzi?? przyk??adowo samoloty Cesarstwa Japo??skiego, to latamy wszystkimi Japo??cami jakie mamy na stanie. Dodatkowo, je??li mamy w???czone naprawy to po wyj??ciu z bitwy w ka??dym momencie mo??emy zasi???? za sterami tej samej nacji. Sympatycznie.


I believe I could fly, czyli, od czego w og??le zacz??

Naj??atwiej powiedzie?. Zacznij od w???czenia gry.
A tak na serio. Dla nowych graczy, warto nieco sobie pod??uba? w dw??ch typach misji, kt??re nie s? nagradzane. A dok??adnie rzecz bior?c to Misjach -> Edytorze misji, wybieramy sobie gdzie chcemy lata?, ilu chcemy mie? sojusznik??w i ilu wrog??w (co sprytniejsi za sojusznik??w wybieraj? sobie 15 sojuszniczych samolot??w z tieru 17 vs 10 samolot??w z tieru 1). Lub spr??bowa? mo??na swych si?? w tak zwanych Bitwach niestandardowych gdzie polata? sobie mo??na nawet 1 vs 1 na wszystkich mapach dost?pnych w HB (czym s? HB m??wi??em, wi?c nie b?d? powtarza??. Trzeba by??o czyta? Wprowadzenie ;)).

Na upartego jak komu?? ju?? kompletnie si? nudzi, mo??e lata? na locie testowym (w malutkim menu ka??dego samolotu) tak d??ugo a?? mu si? ju?? kompletnie znudzi. Jeszcze s? dwa typy misji na kt??rych mo??na nawet zarobi?. Czyli Kampanie dynamiczne na kt??rych co?? tam wpadnie oraz Pojedyncze misje (odblokowywane w trakcie zdobywania kolejnych tier??w danej nacji) na kt??rych mo??na zarobi? ca??kiem ??adnie.

Gdy ju?? si? nieco oswoimy mo??na zacz?? lata? w trybach gry. Mamy do wyboru:

1)Bitwy zr?czno??ciowe (arkad??wki) gdzie mamy mieszank? nacji i jaki?? tam swoisty match making. W bitwach przeplata si? dominacja czyli zwyci?stwo przez przej?cie lotnisk (2 lub 3) lub zwyk??e rozwalenie samolot??w przeciwnika. Oraz "Niszczenie cel??w naziemnych" gdzie jak nazwa wskazuje, mo??na zwyci???y? przez zniszczenie wszystkich dzia?? AAA(Anti Aircrat Artilery znane te?? jako FLAK), samochod??w, czo??g??w czy ??odzi. Oraz co ciekawe mo??na wygra? przez zbombardowanie lotniska przeciwnika.

2)Bitwy historyczne (HB) gdzie mamy wszystkie tryby na raz (niszczenie cel??w naziemnych/p??ywaj?cych, lotniska oraz samych przeciwnik??w). Z t? r????nic?, ??e na HB gra si? nacja vs nacja (na przyk??ad Niemcy vs Wileka Brytania), po za tym mamy tylko jeden samolot do wyboru, kt??rym je??li chcemy si? naprawi? lub prze??adowa?, musimy wyl?dowa? na lotnisku. Co za tym idzie, model lotu HB jest trudniejszy, bardziej realistyczny. Wi?c strzelamy na oko a bomby (nie licz?c zwyk??ych bombowc??w) w samolotach szturmowych, bombowcach nurkuj?cych i zwyk??ych my??liwcach zrzucamy na czuja. Po za tym liczba paliwa, ilo??? zamontowanego sprz?tu (rakiety, bomby) wp??ywa na aerodynamik? co chyba logiczne im wi?cej mamy tym ci???szy samolot. Plusy HB poza wi?ksz? skal? trudno??ci? Za jedno zestrzelenie mo??emy zarobi? tyle co za 5 zestrzele?? na arkad??wce.

3) No i na koniec prawdziwy hardkor czyli Bitwy realistyczne. Jedyny dost?pny widok to kabina pilota (plus zoom na celownik kolimatorowy). Ka??dy b???d kt??ry jeszcze mo??na w miar? przebole? na HB tutaj urasta do ranki krytycznego jak np. zerwanie linek sterowniczych przy ostrym u??yciu klap czy rozbicie si? przy pr??bie startu. Po zatym nie mamy radaru. Swoj? pozycj? oraz przeciwnik??w odnajdujemy dzi?ki mapie. I tutaj jest naprawd? weso??o gdy?? sam silnik ma z 8 przyciskow do ustawienia sinika, ze 2 do ustawienia smig???, 2 do mieszanki paliwa i te?? co?? ze 2 do iskrownika. Po za tym przy sterach i orczyku pojawia si? co?? takiego jak trymery. Tak??e pe??en sza??.Oczywi??cie liczba amunicji i paliwa jest bardzo odczuwalna przy wadze samolotu.


SPECYFIKA

Taka ciekawostka na podstawie mojego Bf-109 F-4 Tropical (zaznaczy??em to, co wiem czym jest).


1. liczniki amunicji (od lewej -lewe skrzyd??o, nos, prawe skrzyd??o)
2. celownik kolimatorowy
3. zegarek
4. wysoko??ciomierz
5. kompas
6. ci??nieniomierz
7. nie jestem do ko??ca pewny, ale chyba ustawienie klap
8. pr?dko??ciomierz
9. "czytnik" (a w??a??ciwie poziomica) przechy??u (prawo/lewo)
10. obrotomierz
11. paliwo
12. podwozie
13. peda?? steru ogona (drugi pod drug? nog?) zwany te?? orczykiem
14. wolant/dr???ek
15. (pod r?k?) przepustnica
16. antena

Wprowadzenie dla ?niedzielnych pilot??w?. W??a??ciwy poradnik.

Nie ma si? co rozpisywa? na temat podstawowego sterowania (WSAD itd.) tylko klawisze kt??re si? przydadz?. Czyli ca??e 5.
Pierwszy i najwa??niejszy to prze??adowanie (Y gdy wybierzemy tryb shootera). Warto pami?ta? by go wcisn?? od czasu do czasu, gdy nasz stan amunicji b?dzie ju?? czerwony. Najlepiej go u??y? gdy mamy odrobin? przestrzeni i czasu na prze??adowanie. Drugim aczkolwiek mniej przydatnym przyciskiem jest dym (z ogona lub skrzyde??). Mo??na go w???czy? i ustawi? pod wygodny dla nas przycisk (ja mam Alt). Dla niekt??rych taki dym to tylko ozdoba. Ale mo??e mie? znaczenie taktyczne z dw??ch powod??w. Gdy mamy na ogonie bandyt?, mo??na odpali? dym i robi? powiedzmy 3 beczki. Mamy wtedy ma??? zas??on? dymn? .

A drugi spos??b? Sytuacja podobna (je??li mamy dym pod ogonem niekoniecznie na skrzyd??ach) lecz lepiej si? sprawdza na HB. Nasz oponent pruje do nas ze swoich karabink??w, gdy nas tylko uszkodzi (jemu zaliczy uszkodzenia czy nawet krytyka, my mo??emy lecie? spokojnie dalej) odpalamy dym myl?c naszego przeciwnika, kt??ry mo??e my??le? ??e oberwali??my w zbiornik i dokonamy ??ywota wybuchaj?c w powietrzu lub nie dolatuj?c do lotniska.

No i trzeci najmniej przydatny (a szkoda) ale ciekawy klawisz to I. Odpalanie i gaszenie silnika. Pewnie na realistycznych bitwach si? sprawdza ale na randomkach i HB ??rednio. Czemu? Spowalnia tylko obroty silnika. A gaszenie silnika mia??oby kluczowe znaczenie. Przypu???my ??e kto?? wali wam w silnik, kt??ry zapala si?. Wciskacie "I" by wygasi? silnik i tym samym odcinacie dop??yw paliwa do silnika. Plus odpowiednia wysoko??? i pr?dko??? skutkuje zgaszeniem ognia i mo??e si? uda dolecie? do lotniska. Fajnie prawda? Ale nie. Zwalniacie tylko bieg silnika, a wygaszanie tylko ??adnie wygl?da ju?? na lotnisku. I dwa przyciski przydatne w??a??ciwie na HB i realistycznych w przypadku gdy mamy samolot uzbrojony w karabinki oraz dzia??ka (przyk??adowo Supermarine Spitfire Mark II- 8x karabinki Browning 7,7 mm i 2x dzia??ka Hispanos 20 mm) "1" (tak to nad Q) karabinki. Przydaj? si? do ustalenia czy dobrze trafiamy w oponenta, je??li tak to wciskamy "2" wyka??czaj?c dzia??kami, nic trudnego (podobno).
A skoro ju?? pisz? o sterowaniu. Po prostu wejd??cie w gr? i wybierzcie sobie bardziej wam odpowiadaj?cy tryb arkadowy (jest Podtsawwowy- czy jako?? tak oraz Strzelankowy). Potem mo??na zmieni? bez wi?kszego problemu ca??e sterowanie jak i ka??dy przycisk pojedy??czo. Dla tego nie rozpisuje si? za bardzo na ten temat. Dodatkowo mog? dopisa? ??e dzi?ki edycji, poza klawiszami mo??emy zmienia? sobie w grze czu??o??? myszy oraz dostraja? czu??o??? joysticka, wolantu.

W ka??dym razie (je??li chodzi o mnie osobi??cie to mam):
W - przepustnica 0-100% + dopalacz
S - minimalizowanie przepustniczy
A - odchylenie w lewo
D ?? odchylenie w prawo
Q - przechy?? na orczyku w lewo
E ?? przechy?? prawo
Shift - Orczyk w g??r?
Ctrl - Orczyk w d????
Tab/N ?? tabela wynik??w
Y ?? prze??adowanie
I (w trybie realistycznym) ?? odpalanie silnika
J ?? katapultowanie si?
M ?? mapa
Alt/L ?? dym
C - w???czanie swobodnej kamery
V ?? zmiana widoku (ty??, kokpit, celownik. W przypadku bombowc??w celownik bombowy, tylny strzelec)
Z ?? zoom maksymalny
Naci??ni?cie zcrolla myszy ?? zaznaczanie celu
PPM ?? zoom zaznaczonego celu
Scroll myszy g??ra/d???? ?? zomm stopniowy
Dodatkowo
Enter ?? Czat
Enter+Tab - prze???czanie czatu (grupowy/szwadronowy/og??lny)
Enter+T - rozkazy

Uzbrojenie
1,2,3,4 ?? uzbrojenie
Spacja - zrzut bomb
R ?? rakiety
LPM ?? karabinki sprz???one z dzia??kami

Bombardowanie

Nie jest to mo??e skomplikowane strasznie ,ale jednak te?? trzeba umie? wyprzedzi? cel czy wiedzie? co mo??na zniszczy? dan? bomb?. Zrobi??em co?? w stylu ma??ej rozpiski i wygl?da to tak (wypisane od najs??abszych bomb i cel??w do najmocniejszych cel??w na dany typ bomby):

 • Bomby 10-50 kilo; 1x 10 kg samochody opancerzone, wi?cej ni?? 2x 10kg dzia??ka przeciwlotnicze, do 50 kg lekkie czo??gi(lub rakiety w zlale??no??ci od liczby cel??w) oczywi??cie te cele mo??na niszczy? karabinkami i dzia??kami (??odzie patrolowe tylko z dzia??ek/karabik??w/rakiet. Na bomby s? za szybkie)
 • 50-200; 1 lub 2x50 lub 100kg ??rednie i ci???kie czo??gi,100-200kg lekkie bunkry (lub rakiety w zale??no??ci od liczby cel??w)
 • 250-500; (1 lub 2x250) transportowiec, 500 kg bunkier, 1 lub 2x500 niszczyciel (zale??y jak trafimy) (na niszczyciela 8 rakiet czasem dodatkowo bomba lub dwie 50 kilo)
 • No i bomby 1000kg: 1 lub 2x1000kg (czasem wi?cej) lotniskowiec; minimum 4x1000 okr?t wojenny (pancernik)
 • Aaa i jeszcze na bitwach z celami naziemnymi (typu Alpy, Azja, Afryka) lotnisko 4-5x500kg lub 2x1000+500 (cho? mo??e 2x1000 powinno wystarczy?)

  Poza tym na cele wodne jak wiadomo mo??na u??ywa? torped w granicach 700-1000 kilo. W przypadku pancernika, by go zniszczy? torpedami ok 700 kg, musimy wykona? od 3 do 5 nawrot??w (zale??y od tego jaki to pancernik).

  Manewry

  Walk? powietrzn? w??a??ciwie mo??na podzieli? na dwie taktyki. Pierwsza to walka ko??owa znana jako dog fight (DF), polega ona po prostu na ??ciganiu naszego oponenta w osi w miar? poziomej przy urzywaniu skr?t??w naszych szkrzyde??.
  Druga i nieco trudniejsza to tak zwane boom and zoom (BnZ,B&Z,bnz). Polega na wyko??ystaniu wysoko??ci oraz pr?dko??ci. Dos??ownie nurkujemy na naszego przeciwnika, oddajemy serj? strza????w i za nim przeciwnik si? odpowiednio rozp?dzi?, nasza pr?dko??? wytworzona dzieki nurkowaniu, pozwoli nam uciec na bezpieczn? odleg??o???/wysoko???.

  Beczka

  Korkoci?g stromy

  Oraz p??aski

  P?tla

  Zawr??t (Immelman)

  ?wieca (Chandelle)

  Manewr zwany Low Yo-Yo

  Oraz Hi Yo-Yo  I nak oniec dwa manewry kt??rych specjalnie nie trzeba opisywa?. Czyli lot nurkowy. Oraz m??j ulubiony lot kosz?cy (zwany kosz?c? lub po angielsku low pass), lot na najni??szej dopuszczonej wysoko??ci z najwyzsz? dopuszczon? predko??ci?. Jeszcze odno??nie manewr??w. Nieco w strone samych samolot??w skocze.
  Warto pami?ta? je??li lecimy za szturmowcem lub bombowcem, warto unika? jego tylnego strzelca, czyli chowamy pod nim a czasem i za nim gdy?? sporo bombowc??w i szturmowc??w maj? martwy punkt znajduj?cy si? dok??adnie przed ogonem (martwy punk czyli miejsca w kt??rym dzia??ka strzelca nie mog? strzela?. Czasem warto polecie? nad nim po wi?kszo??? tylnych strzelc??w mo??e podnie??? swoja bro?? maksymalnie o 45 stopni. Drug? wa??n? rzecz? do zapami?tania (wr?cz trzeba to wyku? na blach?, ale z czasem sami wy??apiecie), kt??ry szturmowiec jest mniej bardziej zwrotny. Kt??ry ma lepsze uzbrojenie z przodu. I tu si? na chwil? zatrzymam. NIE LECIMY na wprost szturmowc??w czy nawet bombowc??w kt??re maj? zamontowane dzia??ka (przyk??adowo Beufighter ma dzia??ka Hispanos 20 mm) gdy?? jeden celny strza?? oznacza rych??? ??mier?. Tak samo NIE LECIMY na wprost szturmowc??w kt??re maj? na uzbrojeniu rakiety, pow??d oczywisty . No i najoczywistrze manewry. Lot na wysoko??ci ok. 1000 (dobrze wszystko wida?) no i prze??adowanie i o czym wspomina??em.

  Nacje

  Ka??dy samolot ma swoj? specyfik?, wi?c wymienianie ka??dego w grze chyba lekko mija si? z celem. Wi?c zaczn? od wymienienia nacji z dopiskiem w jakich podstawowych manewrach s? dobre, plus ewentualnie celno???, (ale to te?? nie wszystkie maj? tak? sam? celno??? i s? dobre w tych samych manewrach). No dobra jako?? by to zrobi?.

  Amerykanie- BnZ [niekt??re DF, g????wnie ?naval fighters?] (celno??? 850m-200m)
  Niemcy- BnZ (700-100)
  Rosjanie- BnZ [ DF Yaki i szturmowce] (400-100)
  Wielka Brytania- DF [niekt??re BnZ ??Tajfuny??] (500-150)
  Japonia- g????wnie DF [ale Ki-I mo??na i BnZ] (500-200)

  Celno??ci s? do??? relatywnie podane. G????wnie na podstawie tier??w 2-7 samych my??liwc??w

  W??a??ciwie na tym mo??na zako??czy? ??w poradnik, gdy?? wi?cej rzeczy sami wyczujecie w trakcie gry. Jak wam wygodniej lata?, jakimi samolotami.


  Autor: Lornat