War Thunder

Pobierz grę Forum

O grze

Poradniki

Inne

Lokacje

Bitwa o Bulge

Ardeny to pasma g??rskie znajduj?ce si? na granicy Belgii i Niemiec. Z powodu trudnego terenu i du??ej liczby stacjonuj?cych tam jednostek, zrzut w tym miejscu nie by?? mo??liwy. W??a??nie dla tego ten teren, ma takie znaczenie strategiczne. Znajduje si? tu kilka lotnisk oraz miasto Bostogne i kilka mniejszych wiosek. Niedaleko od miasta p??ynie rzeka Meuse.

Obl???enie Malty

Malta i Gozo to dwie wyspy w rejonie morza ?r??dziemnego na po??udnie od Sycylii. Malta jest jednym z najwa??niejszych strategicznie punktem w regionie. Posiadacz tej wyspy mo??e kontrolowa? ruch morski ???cz?cy Europ? z Afryk?. Znajduje si? tu kilka lotnisk i port??w w tym Kalafrana.

Bitwa o Ruhr

Ruhr to region w Zachodnich Niemczech, i jedna z najwi?kszych policentrycznych aglomeracji w kraju. Jest przemys??owym centrum Niemiec z przemys??em rafineryjnym, metalowym i zbrojeniowym, a tak??e kilkoma lotniskami.

Czytaj wi?cej


Atak na Pearl Harbor

Pearl Harbor jest najwi?ksz? stacj? marynarki wojennej U.S. na Pacyfiku, znajduj?c? si? w Oahu, jednej z wysp na Hawajach. W jej sk??ad wchodz? lotniska, porty i stocznie.

Czytaj wi?cej


Bitwa o Midway

Midway to Atol znajduj?cy si? na P????nocnym Atlantyku, na p????noc od Archipelagu Hawaje. Miejsce bazy morskiej i powietrznej USA.

Czytaj wi?cej


Bitwa o Kuban

Kuban to rejon P????nocnego Kaukazu na wybrze??u morza czarnego. Znajduj? si? tam miasto Gelendzhik i Novorossiysk. Te drugie jest domem dla najwi?kszych baz w rejonie morza czarnego. Znajduj? si? tu lotniska i porty.

Czytaj wi?cej


Operacja obronna Mozdok-Malgobek

Mozdok to miasto w rejonie P????nocnego w rejonie znajduj?ce si? na obu brzegach rzeki Terek. Miasto Malgobek natomiast po jej prawej stronie, na po??udnie od Mozdok. Przysta?? Terek odziela oba miasta. Na wschodzie znajduje si? jeszcze miasto Grozny. Na tym terenie jest a?? pi?? lotnisk.

Czytaj wi?cej


Norweskie Fjordy

Wybrze??e Norwegii pokryte jest kamiennymi fiordami. To tutaj znajduje si? jedno z najwi?kszych miast Norwegii ?? Bergen, oraz lotnisko Herdla.

Czytaj wi?cej


Bitwa o Peleliu

Peleliu jest wysp? koralow? na morzu Filipinskim. Jest to te?? cz???ci? archipelagu Palau, zlokalizowanemu na p????noc od Angaur. Na wyspie zlokalizowane jest lotnisko.

Czytaj wi?cej


Bitwa o Wysp? Wake

Wyspa Waketo tak naprawd? grupa 3 Atoli: Wake, Peale i Wilkes. Jest zlokalizowana na Pacyfiku, na p????noc od wyspy Marshala i zach??d od Pearl Harbor. Wyspa jest miejscem stacjonowania bazy militarnej i portu.

Czytaj wi?cej


Bitwa o Khlakhyn Gol

Khalkhyn Gol to rzeka p??yn?ca pomi?dzy Chinami a Mongoli?. W tym regionie znajduj? si? 4 lotniska, 3 z nich na obszarze Mongolii i 1 na obszarze Manchukuo. Niedaleko le??y r??wnie?? miasto Burd Obo.

Czytaj wi?cej


Bitwa o Guam

Guam jest najwi?ksz? wysp? na archipelagu Marian znajduj?cego si? na Pacyfiku. P????nocna cz???? wyspy sk??ada si? z koralowca, a po??udniowa z cz???ci wulkanicznej.

Czytaj wi?cej


Bitwa o Saipan

Saipan jest drug? co do wielko??ci wysp? na archipelagu Marian, zlokalizowanego na Pacyfiku. Wschodni brzeg wyspy schodzi do miejsca, w kt??rym rozpoczyna si? r??w maria??ski. Na po??udnie od Saipan znajduje si? inna wyspa Tinian. Na tych wyspach znajduje si? kilka lotnisk.

Czytaj wi?cej


Bitwa o Stalingrad

Stalingrad jest najwi?kszym miastem przemys??owym u brzegu Vo??gi. Biegnie przez niego bardzo wa??na droga ???cz?ca Europejsk? i Kaukask? cz???? Rosji. Miasto samo w sobie posiada wiele fabryk i kilka lotnisk.

Czytaj wi?cej


Operacja Korsun-Shevchenkovskii

Korsun-Shevchenkovskii jest miastem na Ukrainie zlokalizowanym przy rzece Ros, dop??ywie Dniepru. W tym sektorze znajduje si? kilka lotnisk.

Czytaj wi?cej


Bitwa o Brytanie

Dover to jedne z najwi?kszych miast w Hrabstwie Kent na po??udniowym wybrze??u Brytani. Le??y w cie??ninie Pas-de-Calais, w najw???szej cz???ci Kana??u La Manche najbli??ej Europejskiego kontynentu. W pobli??u znajduje si? port morski i kilka lotnisk.

Czytaj wi?cej